към съдържанието
» web-камера на живо» мултимедийна брошура
» видеоклип
"Бащино огнище не забравяй,
стари обичаи не презирай"

Георги С. Раковски


АЕК "Етър" работи от 01.05. - 30.09. от 9.00 до 19.00. Касата работи до 18.00.
0

Архитектурно-етнографския комплекс "Етър" е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен на 8 км южно от гр. Габрово.

В АЕК "Етър" се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, водното колело да се превърне в емблема на Етъра. Най-важната особеност на сбирката е, че всички обекти са в действие, така както в миналото. Занаятчийска чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на възрожденските строители.

В АЕК "Етър" не само се съхраняват народните традиции, но и всеки посетител може да стане съпричастен към тях, да усети полъха на народния бит.

АЕК "Етър" работи целогодишно без почивен ден.


 

 

© 2000-2015 Архитектурно-етнографски комплекс "ЕТЪР", Габрово, България.
Официален сайт на единствения музей под открито небе в България.
Музеят не носи отговорност за информация публикувана на други сайтове!
 

5309 Габрово, кв. Етъра, Архитектурно-етнографски комплекс "ЕТЪР"
Номератор: (066) 810580 | Връзки с обществеността: (066) 810560 |
Факс: (066) 801830 | e-mails: etar_gabrovo@abv.bg; stranopriemnica@etar.org; etar_fair@yahoo.com