Научи повече

 
към съдържанието
» web-камера на живо» мултимедийна брошура
» видеоклип


АЕК "Етър" работи от 01.05. - 30.09. от 9.00 до 19.00. Касата работи до 18.00.
0

Архитектурно-етнографския комплекс "Етър" е първият по рода си музей в България. Той е открит на 7.09.1964 г. Музеят е разположен на 8 км южно от гр. Габрово.

В АЕК "Етър" се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, водното колело да се превърне в емблема на Етъра. Най-важната особеност на сбирката е, че всички обекти са в действие, така както в миналото. Занаятчийска чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на възрожденските строители.

В АЕК "Етър" не само се съхраняват народните традиции, но и всеки посетител може да стане съпричастен към тях, да усети полъха на народния бит.

АЕК "Етър" работи целогодишно без почивен ден.

"Бащино огнище не забравяй,
стари обичаи не презирай"

Георги С. Раковски
 

 

© 2000-2015 Архитектурно-етнографски комплекс "ЕТЪР", Габрово, България.
Официален сайт на единствения музей под открито небе в България.
Музеят не носи отговорност за информация публикувана на други сайтове!
 

5309 Габрово, кв. Етъра, Архитектурно-етнографски комплекс "ЕТЪР"
Номератор: (066) 810580 | Връзки с обществеността: (066) 810560 |
Факс: (066) 801830 | e-mails: etar_gabrovo@abv.bg; stranopriemnica@etar.org; etar_fair@yahoo.com