НожарствоПредставяме Ви технологични етапи от изработване на нож "кулаклия" -
като острието се изковава чрез спояване на желязо и стомана - т.н ковашка заварка.1.jpg
1

2.jpg
2

3.jpg
3

4.jpg
4

5.jpg
5

6.jpg
6

7.jpg
7

8.jpg
8

9.jpg
9

10.jpg
10

11.jpg
11

12.jpg
12

13.jpg
13

14.jpg
14

15.jpg
15

      В Габрово всеки, който обработва желязо, независимо от вида и службата на изработените изделия, носи името ковач, а самото занятие се нарича ковачество. Ковашкият занаят е сред първите в Габрово, който според османския закон от 1772 г. създава своя еснафска организация. Че ковачеството е в основата на подема в стопанския живот на града говорят и някои предания, отразени в народните песни
      Вътрешната диференциация на ковачеството обособява постепенно няколко направления като занаяти с определен профил. Сред тях най-голямо развитие има ножарството

      Изделията на габровските ножари се изработват от желязо и стомана. Ножове без стомана не са работени, защото еснафските правила не позволяват.
      Според начина, по който стоманата се споява с мекото желязо, изделията се делят на три вида. При първия от тях желязото и стомана се спояват и изковава така, че стоманата да образува режещата част и върхът на острието. Този начин на спойка на стоманата и желязото се нарича кайнак (или ковачка заварка), а изработените по този начин ножове - кайнаклии. Така се изработвали по-евтини и за масови нужди ножове.
      Ножовете от втория вид се изработват като стоманата и желязото за острието се наковават (диплят) няколко пъти докато станат хомогенна маса. Така изработените остриета на ножове, саби и ятагани са остри, здрави, твърди и същевременно еластични. По този начин се изработват висококачествени изделия за въоръжение, за специални и професионални цели.
      Остриетата на ножовете от третия вид се изковават само от стоманени късове. Такива са бръсначите и някои специални видове изделия.

      В своите проучвания историкът на Габрово д-р Петър Цончев твърди, че по тип и варианти габровските ножове надхвърлят 150 вида. Повечето от тях за съжаление днес не са запазени и са известни само като названия.
      -кулаклии - ножове с раздвоено подобно на уши разширение на задната част на дръжката, изработена от рога, кост или метални сплави.
      -кокони - луксозно изработени, елегантни с по-малки размери ножчета с релефно оформени и богато украсени чирени от бяла или оцветена кост или рога;
      -двоечки, троечки - универсални ножове с различни големини, най-често са поставяни по два и по три заедно в обща кания;
      -кантарлии - ножове с пиринчена дръжка, в която е монтиран кантарен механизъм от разграфен лост с кукичка, закачен в разтегната пружина. Използват се за претегляне на малки тежести
      Изработват се и големи количества сгъваеми ножове (ножки) наричани още чекии (сои, сойки, суи). Чекията е по-малък нож, чието острие се сгъва и закрива частично в дръжката, изработена от дърво или рог.
      Третия вид изделия на габровските ножари са ножиците. Изработват се различни видове ножици, предназначени както за домакински и битови нужди, така и за професионални цели

снимки от чаршията
на музея
механизми, движени от вода
ръчна изработка
мутафчийство
хлопкарство
бакърджийство
ножарство
работилници, експозиции, възстановки
календар, годишнини, публикации
интериор, информация, резервации
връзки, забележителности...