Велики четвъртък
Боядисване на яйца от деца с растителни бои
yaica.jpg     Боядисването на яйца за Великден датира от дълбока древност. Обредният характер на обичая е във връзка с народната представа за яйцето като оплодителен символ, свързан с цикличността в природата, с възраждането и обовяването й.
    Традиционната представа за великденските яйца винаги се свързва, както с обредното им предназначение, така и с тяхната украса. Приготвяните яйца са два вида: боядисани в един тон, най-често в червено, и яйца с някакъв рисунък върху тях.
    Боядисването на яйцата се прави през деня на Велики четвъртък и е задължение на жената. В миналото червената боя е била естествено багрило, приготвяно като растителна отвара. Декорирането на яйца чрез восъчна техника е характерно за цяла България. Най-често стопанката използва восъчна свещ, с която полага върху бялото яйце някакъв примитивен рисунък или изписва букви или имена.
    Други характерни начини за декориране са: потапяне на яйцата в боя с някаква мазнина или боядисвене на бели яйца, по които предварително са налепени зелени листа от растения. Тези способи се считат за по-нови и нетрадиционни.
    В традиционната великденска обредност червените яйца имат две основни функции: предпазна и стимулираща. Представата за червеният цвят като защита срещу всякакви злини се пренася и върху яйцето. Затова то се използва като предпазно средство против градушка, против злини и болести. Повсеместно позната е практиката да се натриват бузите на децата с първото червено яйце за здраве. Червените яйца се слагат и върху обредните хлябове, предназначени за кума. Типични великденски практики са захранване на животните с черупките от великденските яйца, заравяне на червено яйце в нивите или под прага на къщата и др. С това се цели предпазване на нивите и домашните от злини и болести и продуциране на здраве и плодородие. Това е пренасяне по магически път на оплодителната сила на яйцето върху земята, като начин за обезпечаване на плодородие.
    Развитието на традиционния и обреден рисунък на великдеските яйца се превръща в художествена дейност. В резултат на това, днес, тяхната украса и употреба е удоволствие и създава празнично настроение.