Воденица 'Караджейка'

Гайтанджийска одая

Тепавица

Воденица 'Долапкиня'

Струг за гаванки

Струг за бъклици

ТочилоВоденица "Караджейка".
Най-старият действащ обект в музея. Построена е около 1780 год. "Караджейка" произлиза от турската дума "кара" означаваща "черно", тъй като при мелене брашното става тъмно на цвят.

Бичкиджийница (Стружня)

Валявица


    В АЕК "Етър" се намира единствената в България сбирка на народна техника на вода. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, водното колело да се превърне в емблема на Етъра. Най-важната особеност на сбирката е, че всички обекти са в действие, така както в миналото, благодарение на заварената на място вадищна система, оформена на две нива. На първото ниво са разположени точило, тепавица, воденица-караджейка, валявица и струг за гаванки. А на второто - гайтанджийска одая, воденица-долапкиня, струг за бъклици, бичкиджийница и валявица от с. Стоките. Представена в естествената си среда и размер, пусната в дийствие, народната техника на вода в Етъра показва рационални технически и конструктивни решения, плод на изобретателния ум на балканджията, пренесъл през вековете традицията за използването на водата като двигател. За това тя винаги предизвиква голям интерес у посетителите.

снимки от чаршията
на музея
механизми, движени от вода
изработка на гайтани
ръчна изработка
работилници, експозиции, възстановки
календар, годишнини, публикации
Свето Богоявление
интериор, информация, резервации
връзки, забележителности...